Home Privacy policy

Privacy policy

Informatie over Orkla’s verwerking van persoonsgegevens, inclusief het recht op inzage.

Orkla bestaat uit een groep bedrijven die waren produceren voor o.a. de Belgische consument. De Belgische Orkla-bedrijven dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij beloven deze op verantwoorde wijze te behandelen.

DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Welke persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel wij dat doen, zal specifiek worden aangegeven of zal af te leiden zijn uit de context van uw contact met ons. Het doel van Orkla’s verwerking van persoonsgegevens is voornamelijk om te kunnen reageren wanneer u contact met ons zoekt of om u, op uw verzoek, een dienst of product te kunnen leveren. Het kan echter ook zijn, dat wij de wens hebben om beter met u te kunnen communiceren en om onze producten, diensten en marketing te kunnen optimaliseren.

ONZE KADERS VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Verwerking van persoonsgegevens geschiedt bij Orkla binnen de kaders van de geldende Belgische wetten en regelgeving. De rechtmatige grondslag hiervoor zal zijn dat …

  • … verwerking noodzakelijk is voor het kunnen nakomen van een overeenkomst die wij met u hebben, voor het kunnen uitvoeren van activiteiten in verband met deze overeenkomst of voor het kunnen nakomen van een wettelijke verplichting;
  • … u ons toestemming hebt gegeven voor een bepaald type gegevensverwerking, zoals bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief;
  • … Orkla een legitiem belang heeft bij een bepaald type gebruik, waarvan wij aannemen dat u dit als aanvaardbaar zult beschouwen, onder andere op basis van het contact dat wij met u hebben. Hiervan is sprake in drie gevallen:
    • Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief van Orkla, kunnen wij deze communicatie personaliseren voor marketingdoeleinden, die door ontvangers als relevant worden opgevat.
    • Wanneer u toestemming hebt gegeven om reclameaanbiedingen of een nieuwsbrief te ontvangen van Orkla, kunnen wij uw e-mailadres en informatie uit het contact tussen ons gebruiken om online advertenties aan u of anderen te presenteren op websites van derden (bijvoorbeeld Facebook).
    • Wanneer u zich heeft ingelogd op een van Orkla’s internetwinkels en producten in uw winkelmandje hebt geplaatst zonder de transactie af te sluiten vóór de sessie werd beëindigd, bewaren wij deze informatie om u op een later tijdstip een e-mail te kunnen sturen, waarin wij u herinneren aan de inhoud van uw winkelmandje.

U zult de mogelijkheid krijgen om het gebruik van persoonsgegevens af te wijzen, indien u dit niet wenst.

VERWIJDEREN EN ANONIMISEREN

Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra wij uw contactverzoek hebben afgehandeld of zodra wij onze overeenkomst of rechtmatige verplichting zijn nagekomen. Gegevens die wij gebruiken voor marketingdoeleinden zullen wij verwijderen wanneer u ons daartoe verzoekt. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven, of door dit aan te geven in uw gebruikersprofiel op onze websites of via een link in onze e-mails.

In plaats van verwijderen, kunnen wij uw gegevens anonimiseren, wat betekent dat wij alle identificeerbare gegevens verwijderen, zodat deze niet meer aan u persoonlijk gekoppeld kunnen worden. Dergelijke anonieme informatie kunnen wij gebruiken in onze databases en om analyses en statistiek te kunnen genereren, met als doel om Orkla’s marketing en producten aan te kunnen passen en verder te ontwikkelen in relatie tot wensen en behoeften van onze gebruikers.

OPSLAAN VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens worden opgeslagen op Microsoft-servers in Europa. Indien het nodig is om Microsoft in andere landen tijdelijk toegang te geven tot systemen waarin uw gegevens zijn opgeslagen, bijvoorbeeld in verband met het corrigeren van data, dan is de privacy afdoende gewaarborgd via de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de EU-VS-privacyschild-overeenkomst. Stuur een e-mail naar privacy@orkla.no wanneer u een kopie hiervan wenst te ontvangen.

BEDRIJVEN BINNEN DE ORKLA GROUP MET GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Orkla omvat een groep bedrijven die waren produceren voor o.a. de Belgische consument. De Belgische Orkla-bedrijven dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij beloven deze op verantwoorde wijze te behandelen.

Overzicht over rollen en voorbeelden van bekende brands van het Orkla-concern.

Bedrijf en afdelingenBekende producten / rollen
Orkla ASAOndersteunt de andere bedrijven in processen op het gebied van gemeenschappelijke systemen voor behandeling van klantencontact, verantwoorde marketing, etc.
Orkla IT ASOndersteunt de andere bedrijven op het gebied van IT-systemen, IT-beveiliging, etc.

OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES EN PERSOONSGEGEVENS

Orkla omvat een groep bedrijven die waren produceren voor o.a. de Belgische consument. De Belgische Orkla-bedrijven dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij beloven deze op verantwoorde wijze te behandelen.

Orkla’s websites maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën, die worden opgeslagen op uw pc, mobiele telefoon of tablet, meestal via het gebruik van uw browser. Cookies worden onder meer gebruikt om bezoekers toegang te kunnen geven tot diverse webfuncties, om bezoekers van elkaar te kunnen onderscheiden, om de functionaliteit van onze internetdiensten te kunnen analyseren en om gebruikersgericht en interesse-gebaseerd te kunnen adverteren. Dit impliceert in meer of mindere mate het gebruik van persoonsgegevens, zoals hieronder beschreven, en helpt ons om onze websites te verbeteren en om onze digitale communicatie met de ontvanger zo relevant mogelijk te maken.

Bezoekers kunnen zelf het gebruik van cookies reguleren via het menu instellingen van de webbrowser(s). U kunt hier zelf instellen of cookies automatisch mogen worden gedownload op uw pc/telefoon/tablet, of dat u liever per keer aangeeft of een cookie gedownload mag worden of niet. U kunt op elk gewenst moment cookies weer verwijderen via het menu met instellingen voor uw browser. Hoe u dit moet doen, hangt af van de browser die u gebruikt. Lees meer onder het menu met instellingen voor internet/privacy in uw browser voor nadere instructies. Let op: wanneer u het gebruik van cookies afwijst, kan dit gevolgen hebben voor de functionaliteit van onze website, maar ook voor die van andere websites.

DOEL VAN COOKIES OP DE WEBSITE

Onze website gebruikt cookies, die zowel door ons worden geplaatst als door derden, met de volgende doeleinden:

Analyse: Wij gebruiken cookies om het aantal unieke bezoekers op onze websites te tellen en om statistiek te kunnen genereren over het functioneren van onze websites. Cookies verzamelen informatie over het bezoek van pagina’s en gebruikersinformatie zoals geografische lokatie, surfgedrag, besturingssysteem en browser op uw pc/telefoon/tablet.

Inloggen: Wanneer er op een website de mogelijkheid bestaat om in te loggen, wordt een identificatienummer en tijdstip van inloggen opgeslagen in een cookie op uw pc/telefoon/tablet, hetgeen het mogelijk maakt om te navigeren op de website, zonder dat u steeds opnieuw moet inloggen op elke pagina die u opent.

Interesse-gebaseerde marketing op internet: Het kan zijn dat u advertenties van Orkla-bedrijven tegenkomt op andere websites. Dit is mogelijk door cookies, die informatie bevatten over inhoud en pagina’s die u heeft bezocht op onze websites en gebruikersdata, zoals bijvoorbeeld uw geografische lokatie. Op deze manier kunnen wij uw belangstelling identificeren en daardoor online advertenties presenteren die voor u relevant zijn. Deze technologie heet remarketing en wordt geleverd door derden, zoals bijvoorbeeld Google.

Gebruik van gedragsinformatie voor vergelijkbare doelgroepen: Vergelijkbare doelgroepen zijn gebaseerd op informatie die is verzameld over het gedrag van gebruikers op onze websites. Op basis van kennis ten aanzien van de interesses van een bepaalde groep gebruikers (zie het vorige punt), kunnen wij online advertenties presenteren aan een andere groep gebruikers met een vergelijkbaar gedragsprofiel op onze websites.

Meer informatie over cookies die op onze sites gebruikt kunnen worden, waarvoor die worden gebruikt, toegang van derden tot informatie die door de cookies is verzameld en de bewaartermijn van deze cookies, kunt u vinden in de lijst onder ‘Overzicht over cookies die op de website gebruikt kunnen worden’.

Informatie die is ingezameld door cookies van derden, zal ook door deze derden kunnen worden gebruikt. Hun contactgegevens kunt u vinden op hun eigen websites (zie de lijst hieronder met specificaties).

OVERZICHT OVER COOKIES DIE OP DE WEBSITE GEBRUIKT KUNNEN WORDEN

* Een meer uitgebreide beschrijving van de aangegeven doelen kunt u vinden onder ‘Doel van cookies op de website’.

NaamDoel*, welke informatie wordt gebruikt BewaartermijnToegang van derden tot informatie verzameld door de cookie
AddThisAnalyse en inloggenMax. 540 dagenaddthis.com
AdformAnalyse en interesse-gebaseerde marketingMax. 540 dagenadform.com, omnicommediagroup.com
Adobe Audience ManagerGebruik van data t.b.v. vergelijkbare doelgroepenMax. 540 dagenadobe.com
Aggregate KnowledgeAnalyseMax. 540 dagenneustar.biz
AppNexusInteresse-gebaseerde marketingMax. 540 dagenAppnexus.com, omnicommediagroup.com
ConnexityAnalyseMax. 540 dagenconnexity.com
Cross Pixel MediaInteresse-gebaseerde marketingMax. 540 dagencrosspixel.net
DatalogixInteresse-gebaseerde marketingMax. 540 dagenoracle.com
DoubleClickAnalyseMax. 30 dagenDoubleclick.net, omnicommediagroup.com
DoubleClick Ad Exchange-BuyerInteresse-gebaseerde marketingMax. 540 dagenDoubleclick.net, omnicommediagroup.com
DoubleClick FloodlightAnalyseMax. 540 dagenDoubleclick.net, omnicommediagroup.com
EnreachInteresse-gebaseerde marketingMax. 540 dagenEnreach.me
eXelateAnalyseMax. 540 dageneXelate.com
EyeotaAnalyseMax. 540 dageneyeota.com
Facebook ConnectInloggenMax. 540 dagenfacebook.com/business
Facebook Custom AudienceInteresse-gebaseerde marketingMax. 540 dagenfacebook.com/business
Facebook Social PluginInloggenMax. 540 dagenfacebook.com/business
Google AdWords ConversionAnalyseMax. 30 dagenDoubleclick.net, omnicommediagroup.com
Google AnalyticsAnalyseMax. 540 dagenDoubleclick.net, omnicommediagroup.com
Google Dynamic RemarketingInteresse-gebaseerde marketingMax. 540 dagenDoubleclick.net, omnicommediagroup.com
Google TAG ManagerInteresse-gebaseerde marketingTot einde sessieDoubleclick.net
HotjarInteresse-gebaseerde marketingMax. 540 dagenHotjar.com
LiveRampInteresse-gebaseerde marketingMax. 540 dagenLiveRamp.com
LotameInteresse-gebaseerde marketingMax. 540 dagenlotame.com
Madison LogicInteresse-gebaseerde marketingMax. 540 dagenmadisonlogic.com
MediaMathGebruik van data t.b.v. vergelijkbare doelgroepenMax. 540 dagenMediamath.com
MyFonts CounterAnalyseTot einde sessieMyfonts.com
Net-ResultsInteresse-gebaseerde marketingMax. 540 dagenNet-results.com
Neustar AdAdvisorInteresse-gebaseerde marketingMax. 540 dagenNeustar.biz
RocetfuelInteresse-gebaseerde marketingMax. 360 dagenRocketfuel.com
ScoreCard Reach BeaconInteresse-gebaseerde marketingMax. 540 dagenscorecardresearch.com
SemasioGebruik van data t.b.v. vergelijkbare doelgroepenMax. 540 dagenSemasio.com, omnicommediagroup.com
ShareThisInteresse-gebaseerde marketingMax. 540 dagenaddthis.com
SumoMeAnalyseMax. 540 dagenSumo.com
TwitterInteresse-gebaseerde marketingMax. 540 dagenBusiness.twitter.com
Typekit by AdobeAnalyseTot einde sessieAdobe.com
Visual Website OptimizerInteresse-gebaseerde marketingMax. 90 dagenvwo.com
YieldlabInteresse-gebaseerde marketingMax. 90 dagenyieldlab.com

DISCLAIMER

Wannneer u de websites van Orkla bezoekt en gebruikt, gaat u accoord met de volgende bepalingen:

HET DOEL VAN ORKLA’S WEBSITES

Het doel van Orkla’s websites is het verschaffen van algemene informatie over de bedrijven binnen het Orkla-concern.

AUTEURSRECHTELIJKE BEPALINGEN

De inhoud op de websites van Orkla is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud mag vrij worden gedistribueeerd of verveelvoudigd of elektronisch worden opgeslagen. Dit geldt echter uitsluitend bij correcte bronvermelding.

DISCLAIMER

Wij streven ernaar dat onze websites altijd actuele en juiste informatie bevatten. Het kan echter gebeuren dat informatie op een website desondanks onvolledig, onjuist of verouderd is. Informatie op onze websites representeert geen aanbod van waardepapieren met het oog op verkoop en de verstrekte informatie mag niet worden gebruikt als grondslag voor investeringsbesluiten of worden gezien als incitament tot de aanschaf van waardepapieren of op andere wijze worden gezien als betrekking hebbende op een bepaalde investeringsrelatie. Wij wijzen elke aansprakelijkheid voor eventuele foutieve of ontbrekende informatie van de hand. Elk besluit dat u neemt op basis van informatie op onze websites geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. Orkla noch Orkla’s dochterbedrijven zijn aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan als gevolg van het gebruik van onze websites of van informatie die op deze sites te vinden is. Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor de inhoud op websites van derden, waartoe u toegang zou kunnen hebben verkregen via (bijvoorbeeld een link op) een van onze websites.

Op deze disclaimer is het Belgisch recht van toepassing en de disclaimer dient dan ook binnen deze context te worden geïnterpreteerd.

CONTACT

Orkla is een concern dat bestaat uit bedrijven die waren produceren ten behoeve van o.a. de Belgische consument, waarbij deze bedrijven gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Stuur een e-mail naar privacy@orkla.no wanneer u inzage wilt hebben in de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen, of wanneer u deze wilt hebben uitgeleverd, gecorrigeerd of verwijderd. Op gelijke wijze kunt u protest aantekenen tegen de toestemming die u hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens of deze beperken of intrekken. Voor klachten over de behandeling van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.